Nadzwyczajne Walne Zebranie

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej, które odbędzie się w czwartek 10.05.2018 r. w siedzibie klubu nad zalewem Zemborzyckim ul. Krężnicka 6 o godzinie 18:00. Termin drugiego zebrania 10.05.2018 r. o godzinie 18:15.  Walne Zebranie w sprawie zmiany statutu YCPL.

Zmiany w statucie:

  • § 8- dopisać:
  • Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 
  • § 23 pp.5- dopisać:
  • W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

Zmiany wynikają ze zmiany przepisów dotyczących zawierania umów pomiędzy członkiem zarządu, a stowarzyszeniem/organizacją.

Zapraszamy

Yacht Club Politechniki Lubelskiej