Regaty o Puchar JM Rektora Politechniki Lubelskiej

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Regaty o Puchar JM REKTORA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
Lublin, Zalew Zemborzycki 12 maja 2018r.

1. Organizator
Organizatorem Regat jest Yacht Club Politechniki Lubelskiej.

2. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF (2017- 2020) oraz instrukcją żeglugi oraz komunikatami organizatora

3. Klasa
Regaty będą rozgrywane w klasach Omega, Klasa Optimist, Klasa Kabinowa, Klasa Open.

4. Warunki uczestnictwa
W regatach może uczestniczyć każdy. Sternik powinien posiadać patent żeglarski.

5. Przyjmowanie zgłoszeń
Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w siedzibie YCPL na Zalewem Zemborzyckim przy ul. Krężnickiej 6a, 12 maja w godzinach od 8:00 do 9:30. Obowiązuje opłata wpisowa do regat w wysokości 15 zł od startującej osoby z wyjątkiem klasy Optimist.

6. Program regat 
8:00–9:30 Rejestracja zgłoszeń w biurze regat
9:30 Odprawa sterników
10:15 Sygnał ostrzeżenia do I wyścigu
13:30 Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu
15:30 Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród.
16:00 Impreza po zakończeniu regat dla uczestników.

7. Punktacja
Planowane jest rozegranie 7 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu jednego wyścigu. Klasyfikacja jest liczona na zasadzie małych punktów

8. Instrukcja żeglugi
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.

9. Zastrzeżenie odpowiedzialności
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. Sternicy mają obowiązek zabezpieczenia indywidualnych środków wypornościowych dla całej załogi.

10. Nagrody
We wszystkich klasach za pierwsze trzy miejsca będą rozdane puchary. Każda załoga otrzyma pamiątkowy dyplom.

11. Impreza po regatowa
Po zakończonych regatach zapraszamy na imprezę po regatową połączoną z rozpoczęciem sezonu 2018.

12. Informacje dodatkowe:
Mateusz Malczarski, tel.514 053 612 e-mail: info@ycpl.pl,