Zebranie Sprawozdawcze

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej, które odbędzie się w środę 18.03.2020 r. w sali 619 Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej o godzinie 18:00. Termin drugiego zebrania 18.03.2020 r. o godzinie 18:15.

Jednocześnie przypominamy, że prawo głosu będą mieli klubowicze, którzy opłaciły składkę członkowską na rok 2020. Prosimy ją opłacić za pomocą przelewu na konto YCPL.