Egazmin na patent Sternika motorowodnego w Puławach – maj 2012