Klubowy wyjazd do Cariny-Giżycko oraz odwiedziny Milanowskich w Gołdapi – Mosty w Stańczykach