Niedźwiedzie mięso 2, „ZAWISZA CZARNY”. Listopad 2004