Nadzwyczajne Walne Zebranie + Zakończenie sezonu 2020!!

Zapraszamy na ⚠️⚠️Nadzwyczajne Walne Zebranie ⚠️⚠️ Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej, które odbędzie się w piątek 23.10.2020 r. w tawernie La Traviata nad zalewem Zemborzyckim ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin. Termin drugiego zebrania 23.10.2020 r. o godzinie 18:15.
Podczas zebrania będziemy chcieli wprowadzić zmiany do statutu:

1. W paragrafie 6 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
„6. Szerzenie działalności kulturalnej”
2. Paragraf 12 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. płacenia składek ustalonych przez Walne Zebranie Klubu, płatnych do 31 marca bieżącego roku.”
3. W paragrafie 15 dodaje się pkt. W brzmieniu:
„4. Nieopłacenie dwóch składek rocznych, włącznie z rokiem bieżącym.”
Jednocześnie przypominamy, że prawo głosu będą mieli klubowicze, którzy opłacili składkę członkowską na rok 2020. Prosimy ją opłacić za pomocą przelewu na konto YCPL.
Następnie o godzinie 20:00 zapraszamy na zakończenie sezonu też w tawernie 😊