Wyniki wyborów 19.05.2023

W dniu 19.05.2023 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

W wyniku wyborów wybrano zarząd w składzie:

  • Komandor – Rafał Tywoniuk
  • KWŻ – Piotr Skóra
  • Skarbnik – Anna Sapieja
  • Sekretarz – Beata Zalewska
  • Bosman – Paweł Jakubiak

Komisja Rewizyjna:

  • Wojciech Wójtowicz
  • Marcin Borowiec
  • Mateusz Malczarski

Gratulujemy!