Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zapraszamy na ⚠️Walne Zebranie Sprawozdawcze⚠️
Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej, które odbędzie się w piątek 22.03.2024 r.
w Sali XI wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36,
20-618 Lublin o godzinie 18:00. Termin drugiego zebrania 22.03.2024 r. o
godzinie 18:15.

Jednocześnie przypominamy, że prawo głosu będą mieli klubowicze, którzy
opłacili składkę członkowską na rok 2024. Prosimy ją opłacić poprzez 
system obsługi klubu http://sok.ycpl.pl