O KLUBIE

Yacht Club Politechniki Lubelskiej działa od 05 grudnia 1995 r. i jest kontynuacją tradycji oraz działalności istniejącego od 1978 roku klubu żeglarskiego przy Politechnice Lubelskiej.
YCPL jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru sądowego Stowarzyszeń i od 3.06.1996 roku posiada osobowość prawną. więcej

Rejsy

Rejsy mazurskie

W działalności klubu istotne miejsce zajmują rejsy mazurskie. Co roku członkowie klubu ulegają urokowi jezior mazurskich. Oprócz klubowych jachtów kabinowych czarterujemy także dodatkowe jachty. Wynika to z dużego zainteresowania tą formą spędzania wakacji. Mazury dają możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zdobytych na kursach żeglarskich więcej

aktualności

20/052023

Wyniki wyborów 19.05.2023

W dniu 19.05.2023 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

W wyniku wyborów wybrano zarząd w składzie:

  • Komandor – Rafał Tywoniuk
  • KWŻ – Piotr Skóra
  • Skarbnik – Anna Sapieja
  • Sekretarz – Beata Zalewska
  • Bosman – Paweł Jakubiak

Komisja Rewizyjna:

  • Wojciech Wójtowicz
  • Marcin Borowiec
  • Mateusz Malczarski

Gratulujemy!

25/042023

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zapraszamy na ⚠️⚠️Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze⚠️⚠️ Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej, które odbędzie się w piątek 19.05.2023 r. o godzinie 18:00 w auli
numer II wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej przy ulicy Nadbystrzyckiej 38 D w Lublinie.
Termin drugiego zebrania 19.05.2023 r. o godzinie 18:15 ( również w auli II wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej)

Podczas zebrania będziemy chcieli wprowadzić zmiany do statutu:
Zmiany w statucie Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej:
§ 6 dodaje się punkt :
7. Podejmowanie działań mających na celu promocję Województwa Lubelskiego na
terenie Polski oraz za granicą poprzez promowanie sportu i kultury żeglarskiej.
§ 21 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11 w imieniu Zarządu Klubu oświadczenia woli składa jednocześnie dwóch członków
zarządu
§ 28 otrzymuje brzmienie:
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych
oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Zapraszamy
Zarząd Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej

24/042023

Ruszają zapisy na Kurs Lipcowy 2023!

❗️Ruszają zapisy na kurs lipcowy❗️
Zapraszamy wszystkich od 16 roku życia, którzy chcą nauczyć się żeglować i zdobyć uprawnienia żeglarza jachtowego.

⛵️ Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach wieczornych. Pływania odbywają się na tygodniu i weekendowo, w godzinach dogodnych dla osób pracujących i uczących się. Kurs zakończy się egzaminem państwowym.

🕖 Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 28.05.2023 o godzinie 19:00 w siedzibie YCPL na ul. Krężnickiej 6.

Zapisy prowadzimy drogą mailową na adres info@ycpl.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię nazwisko, date urodzenia, numer telefonu i tytułować: ”Kurs lipcowy 2023″. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Po otrzymaniu potwierdzenia o zapisaniu na kurs prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 500zł na konto bankowe podane poniżej (w treści przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko, kurs lipcowy 2023) i wysłanie potwierdzenia przelewu na adres info@ycpl.pl w tytule wpisując ,,Kurs lipcowy 2023″

Więcej