Informacje ogólne

Yacht Club Politechniki Lubelskiej działa od 05 grudnia 1995 roku i jest kontynuacją tradycji oraz działalności istniejącego od 1978 roku klubu żeglarskiego przy Politechnice Lubelskiej. YCPL jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru sądowego stowarzyszeń i od 3.06.1996 roku posiada osobowość prawną.

Klub działa zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP, ustawy o kulturze fizycznej oraz innymi przepisami prawa oraz statutu klubu.

YCPL zrzesza miłośników żeglarstwa, zarówno tego słonowodnego (morskiego) jak i szuwarowo-bagiennego (śródlądowego). Działalność klubu skupia się przede wszystkim na organizowaniu turystyki żeglarskiej, regat, jak również na prowadzeniu szkoleń, w ramach których uczestnicy zdobywają wiedzę, umiejętności i patenty żeglarskie oraz motorowodne. Członkowie klubu uczestniczą w rejsach morskich, śródlądowych oraz w rozmaitych regatach, gdzie rywalizacji zawsze towarzyszy dobra zabawa.

Osoby tworzące środowisko żeglarskie YCPL to nie tylko studenci Politechniki, jak mogłaby sugerować nazwa klubu. Członkami klubu są studenci wielu lubelskich uczelni, jak również absolwenci sprzed kilku, a nawet kilkunastu lat…

DZIAŁALNOŚĆ YCPL

Chociaż żeglarstwo wydaje się sportem sezonowym, uprawianym głównie latem, to działalność YACHT CLUBU PL prowadzona jest przez cały rok. Jesień jest czasem, kiedy następuje podsumowanie minionego sezonu. Jest to także okres intensywnych prac szkutniczych przy sprzęcie mających na celu przygotowanie go do kolejnego sezonu.

Zima natomiast jest sezonem w pełni aktywnym i wręcz gorącym, gdyż rozpoczeliśmy na lubelszczyźnie kursy żeglarstwa lodowego i ślizgania sie na bojerach po Zalewie Zemborzyckim.

Na początek wiosny przypada rozpoczęcie zajęć teoretycznych na kursach żeglarskich prowadzonych przez nasz klub. Wiosna to również czas planowania wakacji: ustalamy trasy rejsów, miejsca warte odwiedzenia, imprezy, które chcemy zorganizować. Lato jest porą rozwiniętych żagli, realizujemy nasze zamierzenia spędzamy czas pod żaglami na pokładach jachtów.

O dużej aktywności YCPL świadczyć może zdobycie pucharu i zajęcie I miejsca w rankingu klubów żeglarskich prowadzonym przez Lubelski Okręgowy Związek Żeglarski w roku 1998 oraz 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006. 2007, 2008, 2009, 2014.

YCPL posiada własną bazę nad Zalewem Zemborzyckim gdzie członkowie klubu mają możliwość korzystania z posiadanych przez klub jachtów oraz sprzętu motorowodnego.

Zapraszamy wszystkich pragnących rozpocząć swoja przygodę „pod żaglami” do Yacht Clubu Politechniki Lubelskiej.