Zarząd YCPL

  1. ZARZĄD KLUBU
 1. KOMANDOR – Rafał Tywoniuk, tel. 519 615 980
 2. SKARBNIK – Anna Sapieja, tel.  721 742 274
 3. SEKRETARZ – Beata Zalewska tel.  514 775 180
 4. K.W.Ż. – Piotr Skóra tel. 666 690 757
 5. BOSMAN – Paweł Jakubiak, tel.  793 129 736
  1. KOMISJA REWIZYJNA
 1. Wojciech Wójtowicz
 2. Marcin Borowiec
 3. Mateusz Malczarski
  1. CZŁONKOWIE HONORWI YCPL
 1. Wit Klonowiecki
 2. Robert Buryła