Najczęściej zadawane pytania

Jak dołączyć do klubu?

  1. Wypełniamy pisemną deklarację członka klubu, dostępną do pobrania pod adresem https://www.ycpl.pl/o-klubie/download/ (Deklaracja członkowska 2020).
  2. Wypełniony druk przynosimy do klubu i zostawiamy w skrzynce na listy na drzwiach do bosmanki(między toaletą a łazienką). Skan lub dobrej jakości zdjęcie deklaracji wysyłamy na adres info@ycpl.pl.
  3. Uiszczamy opłatę wpisową w wysokości 200 zł. Studenci i młodzież ucząca się wnosi ulgową opłatę wpisową w wysokości 100 zł. Uwaga: jeśli skończyliśmy kurs w klubie, jesteśmy zwolnieni z opłaty wpisowej.
  4. Opłacamy składkę członkowską w wysokości 120 zł/rok(przez system sok.ycpl.pl)
  5. Aby móc korzystać ze sprzętu klubowego trzeba wypracować minimum 30 godzinek na rzecz klubu w ciągu roku. (więcej informacji -> wypracowywanie godzinek)

dsada22

test 2